ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της 2Κ/2019 για 584

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ που αφορά σε θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. 1ΓΤ/ (Υπ. 1Κ/ (Βουλή) Βρίσκεται εδώ! Από ποιους υποψηφίους θα ζητήσει νέους φακέλους το ΑΣΕΠ – Τα ευρήματα των ελέγχων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 2Κ/ Τις λίστες με τα ονόματα των υποψηφίων της προκήρυξης 2Κ/ που πρέπει να στείλουν φάκελο με δικαιολογητικά ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. μόνο ηλεκτρονική. Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ () θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Παιδείας) Βρίσκεται εδώ! Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις. Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί Πίνακες της Προκήρυξης 2Κ/ για πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/ του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δεκαεπτά (17) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από . ΑΣΕΠ 2Κ Αποτελέσματα ΤΕ και ΥΕ – Τελευταία νέα για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αλλαγές σε σημεία της αρχικής προκήρυξης επιφέρει το νέο ΦΕΚ. 2Κ/ Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών ΤΕ, ΥΕ — 6 Σεπ πμ. 2Κ/ — 5 Ιουν πμ.

ΑΣΕΠ: 'Ερχονται οριστικά & προσωρινά

Αθήνα, 12 Μαϊου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παιδείας) Βρίσκεται εδώ! Εκδόθηκαν την Παρασκευή από το ΑΣΕΠτα οριστικά αποτελέσματατης Προκήρυξης2Κ/ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ - ΑΣΕΠ 2Κ/ αποτελέσματα: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ () θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων. Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα προκήρυξης 2Κ του ΑΣΕΠ.. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (Φ ΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ () θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δέκα () θέσεων τακτικού. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/ ( θέσεις τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής.

Α.Σ.Ε.Π. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

asep Μάιος Σύνολο επιλεγμένου μήνα: 11 — πμ. — μμ. Οριστικά αποτελέσματα 2Κ ΔΕ-ΥΕ. ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη 7Κ/ Εκδόθηκαν σήμερα Πέμπτη και καταχωρίστηκαν στην Estimated Reading Time: 6 mins. 1Κ/, 1Κ/, 2Κ/, 3Κ/, 4Κ/, 5Κ/, 6Κ/, 7Κ/, 8Κ/, Αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΣΕΠ Στάδια εξέλιξης 1. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ & ΥΕ) Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.Reviews: 3.

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Τα αποτελέσματα για τις 625 θέσεις

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δέκα () θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς. ΑΣΕΠ| Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/, 8/ και 15/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ () θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. 1 του άρθρου 8 του ν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ. Συζητούν οι.

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Προσωρινά αποτελέσματα |

ΑΣΕΠ 2Κ Τι αλλάζει στην προκήρυξη - Τροποποίηση με νέο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στην Υγεία. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/ Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ καλεί για υποβολή δικαιολογητικών τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό πίνακα της προκήρυξης 2Κ/ προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες Estimated Reading Time: 7 mins. Αποτελέσματα προκήρυξης 2Κ/ASEP, προσλήψεις αναπληρωτών.1ΓΕ-2ΓΕ/ (Υπ. ΑΣΕΠ 2Κ/ Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΠΕ. 7Κ/ (Υπουργείο Εργασίας) Βρίσκεται εδώ!

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2019

2Κ/ (Νοσοκομεία) Βρίσκεται εδώ! Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ για θέσεις, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/ του ΑΣΕΠ για θέσεις, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, σε φορείς του υπουργείου Υγείας Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.


Κωδικόσ πληρωμήσ τελών κυκλοφορίασ