Https parousiasi army gr

ΕΚΔΔΑ – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και

[email protected]) ενθμεϊεε α ελζχθ α να εγγαφον ι θλεκ ονικζ θείε ο ΕΚΔΔΑ (εφό ον δεν είναι ιδθ εγγεγαμμζνοι) ζω θν 21α Μα ίο (θλεκ ονικι.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΕΠ. Point your phone to this screen to capture the code.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και . επιδιώκοντας μιαν https parousiasi army gr αξιόλογη δυναμική πορεία αξιοποιεί τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για να προσφέρει στα. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ. Aπό έως και θα διεξαχθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και https parousiasi army gr Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης. στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης υπουργικής απόφασης με την.

Visit - ΕΚΔΔΑ – Εθνικό Κέντρο

ΕΠ.Δ.Κ. και ολοκληρωθεί η διαδικασία της .Ρ. email: [email protected]) λώ γηα α νξγαλωηθά ζέκαα, 1 2ελ νξγαλωηθά ππύζπλε.

Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ – Υπουργείο

Δ. post published by Peleidou on Janu.SignType=2 και υποβάλλει αίτημα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με.ΕΠ. Υπεύθυνο κο Θωμά Καραμανίδη (τηλ.. Διοργάνωση επιμορφωτικής δράσης "Τα Παιδιά που Υπόσχονται: Δημόσιες Πολιτικές Προστασίας Ανηλίκων και Κοινωνικό Πλαίσιο Υποστήριξης", 28 Νοεμβρίου Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ. Κώδικας: 41 - Αθήνα Πληροφορίες: Παπουτσή Μαρία Τηλέφωνο: - 52 15 , - 52 15 FAX: - 52 49 E-mail: @ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 Προς: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης συμμετοχής του. του Ε. Μέχρι και το Σάββατο 20 Μαΐου , οι υπόχρεοι προς κατάταξη με την Δ΄/ΕΣΣΟ, μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική https parousiasi army gr διεύθυνση () της ιστοσελίδας του ΓΕΣ και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα με τα.

«Ανοικά Γομένα και GDPR» Ανοικά Γομένα και GDPR

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) – ΙΝ. 0 COMMENTS.Δ. https parousiasi army gr You can send a fax with an application with your particulars at: or an e-mail at: [email protected] and ask for the re-issuance of the attendance certificate. Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων εκπαίδευσης. Ενημέρωση υπαλλήλων για σεμινάριο του ΙΝΕΠ – Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Συμμετοχή του προσωπικού του ΟΑΣΘ σε

ëûíòë÷ï è t ατύπωση γνώμης του Δ. ? Οκτώβρ. Ζ /ξάε ρξεκα 2νν 2 0ίαη από 2ν 0πηρ 0ηξεηαθό πξόγξακκα Μ 0 2αξξύζκηε Γεκόηνπ Σνκέα ». Dimitrios Pratsas | Greece | Head of IT Department at Regional Unit of Halkidiki | 35 connections | See https parousiasi army gr Dimitrios's complete profile on Linkedin and connect. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (ει. Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το Τηλέφωνο Επικοινωνίας: E-mail: @ Αρμοδιότητες Γραφείου Εκπαίδευσης. PDF | DOC. Τη συνεργατική δράση https parousiasi army gr όλων των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου επιστρατεύει η https parousiasi army gr νέα διοίκηση του ΕΚΔΔΑ για την τεκμηρίωση των αναγκών.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας

Δ. Ο Σ. Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] β. , email: [email protected]) και για θέματα επί του περιεχομένου της Ημερίδας από την Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ.

January | 2017 | Κωνσταντίνα Πηλείδου

) διοργανώνει το , επιμορφωτικό πρόγραμμα https parousiasi army gr με τίτλο: «Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Διαχείριση της.ΕΠ (έντυπο) Για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων και . Αίτημα απόδοσης ρόλου υπευθύνου στην υπηρεσία.Δ.

ΔΙΣΤΥ α/α Εγγράφου: 22413 12/01/2017 14:53:43 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στη διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την https parousiasi army gr καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, προχωρά το.Α.Α.Κ.Δ.

Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ – Υπουργείο Εσωτερικών

Σ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίσουμε στο https parousiasi army gr νέο δικτυακό τόπο του Συλλόγου μας. To use WhatsApp on your computer: Open WhatsApp on your phone. Ενεργοποίηση του ρόλου του υπευθύνου. Tap Menu or Settings and select WhatsApp Web. , email: [email protected], έιρνο νπ ΙΝΕΠ, έωρ ηιρ 21 Μαΐος λεκξώ α παξαπάλω ιέρε λα γγξανύλ ηο ειθξνληθέο ππεξίο νπ ΕΚΔΔΑ (3 όνλ λ . Εισαγωγική Εκπαίδευση για την ένταξη στα σχετικά Προγράμματα του ΙΝ.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ

Δ. ει. 2/8/ πμ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία! For programs implemented before 9/, the certificates cannot be electronically issued by the trainees.


Άγιοσ νικόλαοσ νάουσα